Räddningstjänsten Storgöteborgs remissvar angående Västlänken

I dag har Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) lämnat sitt remissvar till Trafikverket med anledning av det förslag om säkerhetskoncept för Järnvägsplanen Västlänken som tidigare presenterats.

-De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller, säger Lars Klevensparr, direktör vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

Den nu föreslagna utformningen av Västlänkens säkerhetskoncept, kommer att påverka den kommunala räddningstjänsten på ett omfattande sätt. Utöver möjligheterna till en effektiv räddningsinsats kvarstår risken att RSG tvingas lägga oproportionerligt stora årliga resurser med kompetensutveckling, på något som förhoppningsvis aldrig ska behöva inträffa. Detta i konkurrens med andra viktiga samhällsuppgifter.

Det är större risk att en räddningsinsats fördröjs när olyckan inte kan beskrivas och positioneras korrekt. En sådan insats kräver även betydligt mer räddningspersonal än om det finns en parallell räddningstunnel. RSG delar Trafikverkets bedömning att trafikanternas möjlighet till självutrymning i Västlänken är god och säkerhetsmässigt i nivå med annan undermarksinfrastruktur.

-Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel, förväntar vi oss att Trafikverket finansierar en passande övningsanläggning så att vi ska kunna öva liknande scenario. Oavsett vilket säkerhetskoncept som Trafikverket tar beslut om, kommer RSG fortsätta att medverka till en god och konstruktiv dialog med Trafikverket säger Lars Klevensparr.

Presskontakt Anna Dyne 0706-652785

Taggar:

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller.
Lars Klevensparr, direktör