Brand i fastighet Sankt Sigfridsplan

Report this content

En brand utbröt på lördagsmorgonen i en fastighet på Sankt Sigfridsplan i Göteborg. Branden har spridit sig i konstruktionen i fastigheten och är mycket svårsläckt. I fastigheten finns både verksamheter och boende. I nuläget befaras branden orsaka stor skada i fastigheten, både med brand och rök/vattenskador.

Just nu arbetar Räddningstjänsten med 8 enheter samt ledningsenheter på plats från 4 stationer (ca 35 räddningspersonal). Inga personer ska ha skadats i branden. Prognosen är att arbetet kommer att fortgå under hela dagen. Samverkan sker på plats med polis och ambulans samt övriga berörda i fastigheten.

Uppdateringar kommer senare.

Vakthavande befäl VRR/ Bosse Andersson

Västra Räddningsregionen är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i väst kring ledning och genomförande av räddningsinsatser. Genom att samverka via ett gemensamt räddningsledningssystem ökar vi förmågan att genomföra omfattande, komplexa och samtidiga räddningsinsatser. De samverkande räddningstjänsterna är räddningstjänstförbunden i Alingsås-Vårgårda (AVRF), Bohus (BORF), Södra Bohuslän (SBRF) och Storgöteborg (RSG), samt räddningstjänsterna i Herrljunga, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Öckerö kommuner.

Prenumerera