Brand i flerfamiljsvilla, Danska vägen

Klockan 13:40 larmades Räddningstjänsten Storgöteborg om brand på en balkong i ett flerfamiljshus på Danskavägen. Vid framkomst hade branden spridit sig upp på vinden. Nu pågår släckningsarbete på vinden och begränsningsarbete så att det inte ska sprida sig till lägenheterna i byggnaden. Räddningstjänsten är på plats med personal från 5 brandstationer, ca 25 brandmän samt 2 ledningsenheter. Arbetet på plats kommer att pågå i flera timmar framöver.

Jan Carlsson

Stabschef

Prenumerera