Brand i träningshall Slottskogen

En brand har uppstått i en träningsanläggning i området kring Friidrottenshus, Slottskogen. RSG har skickat ett flertal styrkor till platsen. Brande är i initial skedet omfattande med rökspridning över stora delar av området.

Vid framkomst är det stor spridning i byggnaden och på grund av kraftig vind är spridningsrisken stor kring byggnaden. RSG har skickat 9 enheter samt ledningsfunktioner. Sammanlagt ca 40 personer i räddningsarbete. Inriktningen är att förhindra spridning till intilliggande fastigheter för att senare även begränsa spridningen inom byggnaden som brinner. Arbetet på plats är just nu inne i ett intensivt skede. RSG befarar att det kommer att bli stora skador i fastigheten på grund av den intensiva branden. Inga personer är ännu rapporterade skadade i samband med branden. RSG räknar med att vara kvar på platsen under hela kvällen och fram till imorgon. Vi samverkar på plats med polis, ambulans och fastighetsägare.

Bosse Andersson, Tjänstgörande stabschef

Prenumerera