Brand i träningshall Slottskogen

En brand har uppstått i en träningsanläggning i området kring Friidrottenshus, Slottskogen. RSG har skickat ett flertal styrkor till platsen. Brande är i initial skedet omfattande med rökspridning över stora delar av området.

Vid framkomst är det stor spridning i byggnaden och på grund av kraftig vind är spridningsrisken stor kring byggnaden. RSG har skickat 9 enheter samt ledningsfunktioner. Sammanlagt ca 40 personer i räddningsarbete. Inriktningen är att förhindra spridning till intilliggande fastigheter för att senare även begränsa spridningen inom byggnaden som brinner. Arbetet på plats är just nu inne i ett intensivt skede. RSG befarar att det kommer att bli stora skador i fastigheten på grund av den intensiva branden. Inga personer är ännu rapporterade skadade i samband med branden. RSG räknar med att vara kvar på platsen under hela kvällen och fram till imorgon. Vi samverkar på plats med polis, ambulans och fastighetsägare.

Bosse Andersson, Tjänstgörande stabschef

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera