Brand i träningshall Slottskogen

En brand har uppstått i en träningsanläggning i området kring Friidrottenshus, Slottskogen. RSG har skickat ett flertal styrkor till platsen. Brande är i initial skedet omfattande med rökspridning över stora delar av området.

Vid framkomst är det stor spridning i byggnaden och på grund av kraftig vind är spridningsrisken stor kring byggnaden. RSG har skickat 9 enheter samt ledningsfunktioner. Sammanlagt ca 40 personer i räddningsarbete. Inriktningen är att förhindra spridning till intilliggande fastigheter för att senare även begränsa spridningen inom byggnaden som brinner. Arbetet på plats är just nu inne i ett intensivt skede. RSG befarar att det kommer att bli stora skador i fastigheten på grund av den intensiva branden. Inga personer är ännu rapporterade skadade i samband med branden. RSG räknar med att vara kvar på platsen under hela kvällen och fram till imorgon. Vi samverkar på plats med polis, ambulans och fastighetsägare.

Bosse Andersson, Tjänstgörande stabschef

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 350 är heltidsbrandmän och 160 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentral. Här får du information om insatser som hanteras av räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Telefonnumret gäller händelser i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv, Ale, Alingsås, Vårgårda och Öckerö.
  031-335 26 00
 • Presskommunikatör, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet eller organisation, kontakta Presskommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Presskontakt
  Presskontakt vid övriga frågor hänvisas till respektive räddningstjänstorganisation. Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund: 0322-61 60 00 Bohus räddningstjänstförbund: 0303-33 47 00 Södra Bohuhsläns räddningstjänstförbund: 010-471 44 00 Öckerö Räddningstjänst: 031-96 80 81
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera