Brand Myntgatan

RSG har en pågående fastighetsbrand i Kville Hisingen. Branden är nu inringad och fortsatt släckning och begränsnings arbete pågår. 

Branden startade vid ca 17.30 tiden i ett landshövdingehus på Myntgatan i Kvilleområdet. RSG larmade ett flertal styrkor till platsen. Det var inledningsvis rökutveckling från en lägenhet och taket på översta våningen i fastigheten. Branden är nu lokaliserad och inringad. Fortsatt släckning och begränsningsarbete pågår. Branden är lokaliserad till konstruktionen och viss spridningsrisk kan finnas kvar, även om det just nu ser gynnsamt ut. RSG kommer troligen att vara kvar under hela natten och morgonen för släckning och efterbevakning. Inga personskador har upptäckts, dock kommer det att på grund av branden finnas skador i fastigheten Totalt har vi haft ca 35 räddningspersonal på plats samt ledningsfunktioner. Allt eftersom vi får mer kontroll av värmespridning och riskreducerande åtgärder får effekt kommer vi att avveckla resurser stegvis.

Stabschef Bosse Andersson

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera