Brand Sankt Sigfridsgatan

Report this content

Räddningstjänsten har påbörjat avveckling av enheter från händelsen. Fastigheten har fått en hel del brand och rök och vattenskador i samband med insatsen. Vi kommer att behålla enheter för efterbevakning under dagen, fram till sen eftermiddag, då vi planerar att avsluta insatsen. Inga fysiska personskador har rapporterats i samband med händelsen. Fastighetsägare och verksamhetsutövare är informerade om händelsen och får hjälp av Restvärdesledare för skadehantering. Även polis har samverkat för eventuella fortsatta åtgärder.

Vakthavande befäl VRR/ Bosse Andersson

Västra Räddningsregionen är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i väst kring ledning och genomförande av räddningsinsatser. Genom att samverka via ett gemensamt räddningsledningssystem ökar vi förmågan att genomföra omfattande, komplexa och samtidiga räddningsinsatser. De samverkande räddningstjänsterna är räddningstjänstförbunden i Alingsås-Vårgårda (AVRF), Bohus (BORF), Södra Bohuslän (SBRF) och Storgöteborg (RSG), samt räddningstjänsterna i Herrljunga, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Öckerö kommuner.

Prenumerera