Branden i flerfamiljshus, Kommendörsgatan, Majorna är släckt.

Klockan 04.00på lördagsmorgonen larmades Räddningstjänsten Storgöteborg till brand i ett soprum i ett flerfamiljshus på Kommendörsgatan i Majorna. Branden spred sig vidare upp i byggnadens konstruktion och räddningstjänsten har under dagen arbetat på plats med som mest personal från 6 brandstationer, ca 40 brandmän samt 2 ledningsenheter. Branden är släckt och räddningsinsatsen avslutades kl. 17:00. Det finns inga rapporter om skadade personer. Boende evakuerades till en samlingslokal i närheten. Representanter från fastighetsägaren, Majorna/Linné stadsdelsförvaltning, försäkringsbolag samt Försäkringsbranschens Restvärderäddning finns på brandplatsen för att bistå de drabbade. Väktare finns på plats för bevakning av fastigheten.

Hans Trengereid/Stabschef

Räddningstjänsten Storgöteborg

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera