Branden i Slottskogshallen

Report this content

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) blev igår söndag 15 sep kl 18.15 larmade till brand i Slottskogshallen. RSG har haft enheter på plats under hela natten och kommer fortsättningsvis under dagen att ha personal kvar. Efter det att taket rasade in på den branddrabbade hallen så begränsades risken för fortsatt brandspridning till intilliggande byggnader. Räddningstjänsten kommer att vara kvar på brandplatsen under dagen för fortsatt arbetet med eftersläckning och samverkan med berörda verksamhetsutövare och fastighetsägare.

Madelein Nilsson

Stabschef

Prenumerera