Branden på Aschebergsgatan 7 är sedan igår kväll under kontroll. Räddningstjänsten är fortfarande på plats för efterbevakning.

Under natten har två enheter med 10 personer varit på plats. Räddningsinsatsen beräknas vara avslutad 15:00 i dag. Fram till dess kommer vi vara på plats med en enhet, med 5 personer för efterbevakning. Därefter åligger det polisen att göra en teknisk undersökning.

Totalt är 15 lägenheter drabbade i olika omfattning där tre lägenheter, samt vinden är brandskadade. Förutom de som bor i de drabbade lägenheterna, har de boende fått återvända till sina lägenheter.

Avspärrningarna är lättade så att lokaltrafiken rullar som vanligt sedan klockan 11:00.  

Jan Carlsson / Stabschef

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera