Bränder i kolonistugor

Report this content

RSG har natten till idag släckt 4 kolonistugor i Lärjeholms koloniområde.

Bränderna startatde vid ca 03,15 natten till Påskdagen. Totalt brandskadades 4 st kolonistugor. Inga personskador har inrapporterats i nuläget. Orsaken till bänderna är i nuläget obekräftade, det finns dock vissa misstankar om att de kan vara anlagda, samverkan med polis pågår. Räddningstjänsten var på plats med enheter från 2 stationer samt ledningspersonal, totalt ca 25 räddnings personal. Släckningsarbetet beräknas pågå till inpå förmiddagen idag.

I övrigt har RSG hanterat ca 30 larm under Påskaftonen, ett flertal av dessa har varit i skog och mark, utöver detta har det inom GR ( Alingsås/Vårgårda, Öckerö, Kungälv/Ale, Stenungsund/Tjörn/Lilla Edet) hanterats ca 25  övriga räddningsinsatser, även här flertalet i skog och mark.

Räddningstjänsten uppmanar även fortsättningsvis alla att vara varsamma med öppen eld utomhus på grund av de fortsatt höga brandrisk värdena. Mer information och råd angående eldning finns att läsa på RSG hemsida.

RSG Stabschef, Bosse Andersson. 

Prenumerera