Bränder i kolonistugor

RSG har natten till idag släckt 4 kolonistugor i Lärjeholms koloniområde.

Bränderna startatde vid ca 03,15 natten till Påskdagen. Totalt brandskadades 4 st kolonistugor. Inga personskador har inrapporterats i nuläget. Orsaken till bänderna är i nuläget obekräftade, det finns dock vissa misstankar om att de kan vara anlagda, samverkan med polis pågår. Räddningstjänsten var på plats med enheter från 2 stationer samt ledningspersonal, totalt ca 25 räddnings personal. Släckningsarbetet beräknas pågå till inpå förmiddagen idag.

I övrigt har RSG hanterat ca 30 larm under Påskaftonen, ett flertal av dessa har varit i skog och mark, utöver detta har det inom GR ( Alingsås/Vårgårda, Öckerö, Kungälv/Ale, Stenungsund/Tjörn/Lilla Edet) hanterats ca 25  övriga räddningsinsatser, även här flertalet i skog och mark.

Räddningstjänsten uppmanar även fortsättningsvis alla att vara varsamma med öppen eld utomhus på grund av de fortsatt höga brandrisk värdena. Mer information och råd angående eldning finns att läsa på RSG hemsida.

RSG Stabschef, Bosse Andersson. 

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera