Brandskyddet hos verksamheter kan påverkas av Covid-19

Många företag tvingas göra omställningar i sin verksamhet till följd av Covid-19, vilket i sin tur kan leda till nya risker gällande brand- och utrymningssäkerhet.

Om ett företag i en byggnad har tvingats stänga sina lokaler kan det påverka verksamheterna intill vad gäller till exempel utrymning och brandlarm.

- När sådant sker måste man försäkra sig om att utrymning, hela vägen ut i det fria, fortfarande fungerar som avsett, säger Marcus Örnroth, verksamhetsutvecklare på Räddningstjänsten Storgöteborg.

I sådan lägen behöver företaget också förvissa sig om att brandlarmet fortfarande kan underhållas, kontrolleras samt hanteras om det skulle aktiveras, fortsätter Marcus Örnroth.

Nya rutiner för transport och förvaring av varor

Vid omställning av verksamheten kan det också innebära att företaget, eller företaget bredvid, får nya rutiner för transporter och varor. Det kan påverka både risk för brand och möjligheten att utrymma.

- Då är det viktigt att återigen kontrollera att utrymningsvägar fungerar och att brandlarmet är anpassat till förändringen, säger Marcus Örnroth.

Även vid förändringar som innebär nya arbetsuppgifter eller ny personal i lokalerna, är det viktigt med kunskap om aktuella rutiner kring hur man ska agera vid brand och utrymning.  Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att alla känner till utrymningsrutiner och att kontrollera så att utrymningsvägarna fungerar utan nycklar eller verktyg.

Kontroll av tomma arbetsplatser

När alla sköter jobbet hemifrån finns ingen personal som kan upptäcka varken brister eller bränder.

- När arbetsplatsen är tom på personal är även den mänskliga brandvarnaren borta, säger Marcus Örnroth.

Här är Räddningstjänsten Storgöteborgs råd då arbetsplatsen är tömd:

 • Det är viktigt att datorer, kaffeautomater och andra elektriska apparater är avstängda - inte på stand-by-läge. Dra gärna ut sladden för säkerhets skull. Kontrollera att element och andra värmekällor inte är övertäckta.
 • Se till att brandlarmet och eventuell organisation kring det fungerar.
 • Tillse att branddörrar, och gärna övriga dörrar, är stängda. Det minskar risken för brand- och rökspridning om olyckan är framme.
 • Håll även kontakt med din personal som arbetar hemifrån och påminn om brandrisker i hemmiljö. Man ska  inte lämna en bärbar dator på mjukt underlag såsom soffa eller säng och inte heller ladda mobilen där. Det kan leda till överhettning och mycket hastigt brandförlopp. Dra ut sladden när mobilen inte laddas och se till att ha fungerande brandvarnare.

För mer information kontakta:
Marcus Örnroth

031-335 29 03


Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 350 är heltidsbrandmän och 160 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentral. Här får du information om insatser som hanteras av räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Telefonnumret gäller händelser i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv, Ale, Alingsås, Vårgårda och Öckerö.
  031-335 26 00
 • Presskommunikatör, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet eller organisation, kontakta Presskommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Presskontakt
  Presskontakt vid övriga frågor hänvisas till respektive räddningstjänstorganisation. Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund: 0322-61 60 00 Bohus räddningstjänstförbund: 0303-33 47 00 Södra Bohuhsläns räddningstjänstförbund: 010-471 44 00 Öckerö Räddningstjänst: 031-96 80 81
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera