”Det kan vara vår tur nu” – Räddningstjänsten Storgöteborg på tå

Räddningstjänsten i Storgöteborg är en av de räddningstjänster som har valt att skicka personal norröver. Men även på hemmaplan pågår febril aktivitet för att vara rustade om det värsta skulle hända.

– Vi får inte slappna av för att läget har stabiliserats i Dalarna. Enligt analyser så ligger snarare den stora risken i terrängen söder om Mälardalen. Det kan vara vår tur nu, säger Anders Ekberg, Räddningschef i beredskap

Intensivt planeringsarbete internt

Just därför lägger man extra fokus på planeringen för beredskapen för hemområdet.

- Vi kommer att ligga i beredskap även i helgen, liksom förra. Vi har kallat in extra personal, både på utryckningssidan och på den administrativa sidan. Väderläget har tyvärr inte förändrats utan det är fortfarande extremt torrt i terrängen, säger Anders Ekberg.

Beredskap för händelser även utanför RSG-området

Beredskapen behöver vara genomtänkt eftersom resurser ska vara tillgängliga både för händelser inom det egna området, samt för ömsesidig stöttning inom hela Västra Götaland och även i södra Sverige. Dessutom har en fjärde omgång personal under veckan skickats till Ljusdal/Kårböle.

- Om vi står inför en stor händelse kommer vi att arbeta sömlöst tillsammans t ex med Bohus Räddningstjänstförbund, Södra Bohusläns Räddningsförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Alingsås och Vårgårdas Räddningsförbund, Räddningstjänsten Väst, med flera. I ett sådant här läge ”upphävs” organisations- och kommungränser, säger Anders Ekberg.

Det finns även väl upparbetade kanaler för att få loss både internationella och svenska, lokala, helikoptrar. Samarbetet med Länsstyrelsen och MSB sker kontinuerligt och vid en eventuell händelse kommer beslut kunna tas fort.

Offensiv taktik

Andra inriktningar är att ha en offensiv taktik: att hellre skicka fler enheter än färre och att bevaka insatser under lång tid efteråt för att inte brand ska flamma upp igen, t ex under marken. Ingen händelse ska få lov att bli stor, för då kommer den att belasta hela nationen.

- Vårt mål är att det inte ska kunna bli en storbrand i vårt område, eftersom vi går på offensivt och försöker släcka mycket, tidigt. Här har vi god hjälp av brandflyget och dessutom allmänheten, som är våra ögon och öron utåt. Tack vare att larm kommer in tidigt, kan vi också vara på plats innan branden nått ett kritiskt läge.

Allmänheten kan känna sig trygga – men har också ett ansvar

Anders Ekberg påpekar att robustheten hos Räddningstjänsten Storgöteborg är god och att allmänheten inte behöver vara orolig.

- Vi kommer att kunna ge lika god service som vanligt, just på grund av att vi ägnar mycket tid åt att förbereda oss och för att vi har stöd av våra grannar. Men det gäller också för allmänheten att ta sitt ansvar: Följ eldningsförbudet och larma på en gång om du upptäcker en brand, avslutar Anders Ekberg.

Presskontakt: Jenny Rohdin, Kommunikationsstrateg

070-1609777

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera

Media

Media