Gemensamt operativt ledningssystem för räddningstjänsterna i Göteborgsregionen

Report this content

På tisdag den 1 oktober går Alingsås-Vårgårda räddningstjänstförbund, Bohus räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg och Södra Bohusläns räddningstjänstförbund in i ett gemensamt operativt ledningssystem. Senare under 2019 kommer också Öckerö räddningstjänst att ansluta sig till det gemensamma systemet.

Sedan tidigare larmas samtliga organisationer från räddningstjänstens Ledningscentral på Gårda i Göteborg. Ledningssystemet har tagits fram i ett gemensamt utvecklings- och genomförandeprojekt som startade våren 2017.

- Nämnda räddningstjänster har, under en tid nu, larmats ut ifrån Ledningscentralen på Gårda i Göteborg. Den fjärde och sista räddningstjänsten (Öckerö Räddningstjänst) kopplades på i december. Men från och med idag kommer alltså fyra av fem räddningstjänster i Göteborgsregionen, vid räddningsinsatser, även ledas av en gemensam beslutsfattare. Samtliga ingående räddningstjänster kommer dessutom att ha gemensamma instruktioner och principer, säger Anders Lundblad, Projektledare och Stabschef på RSG.

Öckerö Räddningstjänst kommer att ansluta sig till det gemensamma systemet senare under året då ytterligare ett antal politiska beslut behöver tas där.

Syftet med ett gemensamt ledningssystem är att på ett mer effektivt sätt kunna hantera såväl omfattande som samtidiga räddningsinsatser i hela Göteborgsregionen genom att, gränslöst, kunna nyttja samtliga resurser som finns inom de fem räddningstjänsterna.

Det kommer även fortsättningsvis att finnas fem enskilda räddningstjänster i Göteborgsregionen med ett övergripande ansvar för sitt geografiska område.

Frågor kring det gemensamma systemet besvaras av räddningscheferna i respektive organisation:

Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, Börje Lindgren

Bohus Räddningstjänstförbund, Håkan Lundgren

Räddningstjänsten Storgöteborg, Anders Ekberg

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, Per Andersson

Öckerö Räddningstjänst, Peter Eriksson

 

Prenumerera