Gemensamt operativt ledningssystem för räddningstjänsterna i Göteborgsregionen

På tisdag den 1 oktober går Alingsås-Vårgårda räddningstjänstförbund, Bohus räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg och Södra Bohusläns räddningstjänstförbund in i ett gemensamt operativt ledningssystem. Senare under 2019 kommer också Öckerö räddningstjänst att ansluta sig till det gemensamma systemet.

Sedan tidigare larmas samtliga organisationer från räddningstjänstens Ledningscentral på Gårda i Göteborg. Ledningssystemet har tagits fram i ett gemensamt utvecklings- och genomförandeprojekt som startade våren 2017.

- Nämnda räddningstjänster har, under en tid nu, larmats ut ifrån Ledningscentralen på Gårda i Göteborg. Den fjärde och sista räddningstjänsten (Öckerö Räddningstjänst) kopplades på i december. Men från och med idag kommer alltså fyra av fem räddningstjänster i Göteborgsregionen, vid räddningsinsatser, även ledas av en gemensam beslutsfattare. Samtliga ingående räddningstjänster kommer dessutom att ha gemensamma instruktioner och principer, säger Anders Lundblad, Projektledare och Stabschef på RSG.

Öckerö Räddningstjänst kommer att ansluta sig till det gemensamma systemet senare under året då ytterligare ett antal politiska beslut behöver tas där.

Syftet med ett gemensamt ledningssystem är att på ett mer effektivt sätt kunna hantera såväl omfattande som samtidiga räddningsinsatser i hela Göteborgsregionen genom att, gränslöst, kunna nyttja samtliga resurser som finns inom de fem räddningstjänsterna.

Det kommer även fortsättningsvis att finnas fem enskilda räddningstjänster i Göteborgsregionen med ett övergripande ansvar för sitt geografiska område.

Frågor kring det gemensamma systemet besvaras av räddningscheferna i respektive organisation:

Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, Börje Lindgren

Bohus Räddningstjänstförbund, Håkan Lundgren

Räddningstjänsten Storgöteborg, Anders Ekberg

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, Per Andersson

Öckerö Räddningstjänst, Peter Eriksson

 

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera