Gräsbrandsrisken är stor

- I det fina vårvädret torkar sol och vind gammalt gräs som lätt kan börja brinna. Om du eldar i trädgården eller ska grilla är risken stor att gnistor flyger iväg och då lätt kan tända torrt gräs. Vi uppmanar allmänheten till stor försiktighet i samband med eldning utomhus säger, Per Nyqvist räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Råd till dig som ska elda 

 •   Du som tänder en eld eller grill har ansvar för att du inte orsakar en brand och att du släcker ordentligt
 •   Ha alltid uppsikt över elden.
 •   Undvik att elda när det blåser.
 •   Om du eldar trädgårdsavfall, ha elden under kontroll. Ett tips är att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för att branden spriden sig. Du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor.
 •   Efter att du slutat elda måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.
 •   Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
 •   Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn.

Räddningstjänsten Storgöteborgs område omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Partille, Härryda, Kungsbacka och Lerum.

Respektive kommun kan ha eldningsförbud av miljöskäl – denna information finns på kommunernas hemsidor.

För mer info www.rsgbg.se

Presskontakt Anna Dyne 031-335 27 58

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera

Media

Media