Hur brandsäker är din semester?

I coronans spår semestrar allt fler i husbilar, fritidsbåtar och på campingar. Även här är det viktigt att tänka på brandrisken och på säkerhet. Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG, uppmuntrar nu semesterfirare att se över säkerheten och att du bekantar dig med ditt fordon innan du ger dig ut på vägarna eller på vattnet.

Det har varit stor efterfrågan av fritidsbåtar och husbilar under hela våren. Många vill säkra upp sitt semesterfirande nu när vi inte kan resa som vi brukar.

- Båten och husbilen är många gånger ny för ägaren och det finns en hel del att göra för att lära känna sitt semesterfordon. Glöm aldrig att tänka på brandsäkerheten innan du ger dig iväg, säger Patrik Midenborn, enhetschef för Brandfarligt och explosivt på RSG.

En brand i en båt eller husvagn riskerar att sprida sig fort då det ofta är nära till grannen i en hamn och på campingen. Det viktigaste du kan göra är att kontrollera att det finns fungerande brandvarnare i husbilen, husvagnen och i båten där du ska övernatta. Byt batteri om det behövs. En tidig upptäckt av brand är avgörande för att minimera konsekvenserna.

För att snabbt kunna agera vid en brand rekommenderar RSG att ha med en pulversläckare om minst två kilo.

- Är båtens längd över tio meter bör du minst ha två brandsläckare. Lär dig var brandsläckarna finns och hur de används, säger Patrik Midenborn

Vibrationerna i en båt eller husbil kan göra att pulvret i handbrandsläckare klumpar ihop sig. Ta därför för vana att ta loss släckaren och vänd den några gånger då och då samtidigt som du kontrollerar att mätaren på de tryckladdade släckarna fortfarande pekar på grönt.

Har du spritkök eller fotogenkök är risken för brand ofta störst vid påfyllning av bränsle. Lågan från ett tänt spritkök är ibland svår att upptäcka så kontrollera noga att spritköket har slocknat ordentligt.

Gasolspisar och gasolvärmare är andra brandrisker. Fordonens och båtens rörelser gör att skarvar och anslutningar kan lossna och orsaka läckage. En gasvarnare är därför en bra livförsäkring. Se också till att serva och läcktesta installationen regelbundet så den är säker och tät.

Följande säkerhetsutrustning bör finnas med i båten, husbilen, husvagnen eller vid tältet

 • Handbrandsläckare -pulver
 • Brandvarnare
 • Brandfilt
 • Gasvarnare
 • Första hjälpen-låda
 • Möjlighet att larma, exempelvis mobiltelefon eller VHF-radio

Håll avstånd

Husvagnar och tält brinner snabbt, ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst har du ett ansvar, för din egen och andras säkerhet, att minska risken för att brand uppstår eller sprids. Vi har lärt oss att hålla avstånd på grund av smittspridning men på campingen är det även en viktig brandförebyggande åtgärd.

- Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör därför vara minst fyra meter. Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter, förklarar Patrik Midenborn.

Som campinggäst måste du se till att din elektriska utrustning är i säkert skick. Exempelvis är det viktigt att all utrustning är CE-märkt och att alla kablar är hela. Låt en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagnen. Eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd är det viktigt att följa upp med egna regelbundna kontroller.

Ring 112 om olyckan är framme. Ladda gärna ner 112-appen till din mobiltelefon och larma med hjälp av appen. Då skickas din position till SOS-alarm och polis, ambulans eller räddningstjänst kan snabbare nå dig om du befinner dig till sjöss eller i naturen.

På RSG:s hemsida www.rsgbg.se kan du få mer information om hur du semestrar brandsäkert i sommar.
För mer information - kontakta

Patrik Midenborn
Enhetschef, enheten för Brandfarligt och explosivt
Direkt 031-335 27 56

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 350 är heltidsbrandmän och 160 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentral. Här får du information om insatser som hanteras av räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Telefonnumret gäller händelser i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv, Ale, Alingsås, Vårgårda och Öckerö.
  031-335 26 00
 • Presskommunikatör, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet eller organisation, kontakta Presskommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Presskontakt
  Presskontakt vid övriga frågor hänvisas till respektive räddningstjänstorganisation. Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund: 0322-61 60 00 Bohus räddningstjänstförbund: 0303-33 47 00 Södra Bohuhsläns räddningstjänstförbund: 010-471 44 00 Öckerö Räddningstjänst: 031-96 80 81
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera