Intensiva timmar för räddningstjänsten StorGöteborg p.g.a oväder.

Report this content

Ovädret som startade ca 15:30 orsakade intensiva två timmar för räddningstjänsten med bl.a. vattenrelaterde händelser,en villa brand och ett stort antal automatlarm.

Ca 15:30 inkom ett oväder över Göteborgsområdet, som förde med sig ett tjugotal larm, med bl.a brand i villa och flera vattenrelaterade händelser, ett flertal automatlarm inkom även under denna period. Inga kända personskador är rapporterade.

RSG Stabschef Thomas Andersson

Prenumerera