Larm om översvämmade källare

Report this content
Just nu åker Räddningstjänsten Storgöteborg på många larm om översvämning i källare då det har kommit en hel del regn i vårt område. Prognosen pekar dessutom på att det kommer mer regn under helgen.
 

För att skydda hus och källare under perioder med mycket regn finns det saker du bör tänka på.

Det är jätteviktigt att du rensar diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp. Då kan dagvattnet rinna undan och du minskar risken för översvämning.

Om du drabbas av översvämning i källaren

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar. 
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier. 
  • Skaffa hjälp med länspumpning. 
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten. 
  • Ring ditt försäkringsbolag.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. 

Ida Pettersson Stabschef
Räddningstjänsten Storgöteborg

Prenumerera