Många händelser för räddningstjänsten på grund av höga vattenflöden

Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen har under förmiddagen hanterat ett 15-tal översvämmade fastigheter samt ett antal ärenden med översvämmade vägar och vattendrag.

Antalet händelser har nu börjat minska men det kommer fortfarande in nya ärenden.

Räddningstjänsten följer väderprognoserna och har god beredskap inför eftermiddagen och natten.

Tät samverkan sker också med kommunala förvaltningar och fastighetsbolag.

För att undvika att drabbas av vattenskador uppmanar räddningstjänsten fastighetsägare att se över brunnar, dränering, kulvertar och dylikt och rensa dessa så att vattnet lättare kan rinna undan.

Anders Lundblad, Stabschef

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera