Nu är det torrt i markerna – var mycket försiktig om du eldar utomhus

När solen skiner och marken blir torr brinner det lätt. När det är blåsigt ute eller marken är torr ökar riskerna för att elden sprider sig. Du som eldar eller grillar är ansvarig för att hålla uppsikt över elden och se till att den inte sprider sig. Om det inte kan göras på ett säkert sätt ska du avstå från att elda eller grilla.

- Vi uppmanar till stor försiktighet om du eldar utomhus. I samband med byig vind avråder vi helt från att elda. Bränner du trädgårdsavfall eller eldar och grillar i naturen finns det stor risk för brandspridning. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs, säger Daniel Gillesén räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Om du bedömer att det går att elda säkert så ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten. Om du tänt en eld ute i naturen - släck så här; låt först elden brinna ut helt och hållet. Släck sedan ordentligt med riktigt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. Vattna rikligt på resterna av askan runt platsen. En lite spade och ett kärl kan vara bra att ha med till platsen.

Grillar du ute i naturen råder vi dig att använda fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Tar du med dig en egen grill bör den stå på stativ eller ben på ett jämt underlag långt bort från brännbart material.

Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

Några råd till dig som ska elda

  • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
  • Ha alltid uppsikt över elden
  • Undvik att elda när det blåser
  • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
  • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
  • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
  • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är inte tillåtet att elda
     

Mer information finns på www.rsgbg.se


Presskommunikatör, Anna Dyne
031-335 27 58
anna.dyne@rsgbg.se

Prenumerera