Nu är det torrt i markerna – var mycket försiktig om du eldar utomhus

När solen skiner och marken blir torr brinner det lätt. När det är blåsigt ute eller marken är torr ökar riskerna för att elden sprider sig. Du som eldar eller grillar är ansvarig för att hålla uppsikt över elden och se till att den inte sprider sig. Om det inte kan göras på ett säkert sätt ska du avstå från att elda eller grilla.

- Vi uppmanar till stor försiktighet om du eldar utomhus. I samband med byig vind avråder vi helt från att elda. Bränner du trädgårdsavfall eller eldar och grillar i naturen finns det stor risk för brandspridning. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs, säger Daniel Gillesén räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Om du bedömer att det går att elda säkert så ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten. Om du tänt en eld ute i naturen - släck så här; låt först elden brinna ut helt och hållet. Släck sedan ordentligt med riktigt med vatten och rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. Vattna rikligt på resterna av askan runt platsen. En lite spade och ett kärl kan vara bra att ha med till platsen.

Grillar du ute i naturen råder vi dig att använda fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser. Tar du med dig en egen grill bör den stå på stativ eller ben på ett jämt underlag långt bort från brännbart material.

Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

Några råd till dig som ska elda

 • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
 • Ha alltid uppsikt över elden
 • Undvik att elda när det blåser
 • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
 • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
 • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
 • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är inte tillåtet att elda
   

Mer information finns på www.rsgbg.se


Presskommunikatör, Anna Dyne
031-335 27 58
anna.dyne@rsgbg.se

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 350 är heltidsbrandmän och 160 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentral. Här får du information om insatser som hanteras av räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Telefonnumret gäller händelser i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv, Ale, Alingsås, Vårgårda och Öckerö.
  031-335 26 00
 • Presskommunikatör, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet eller organisation, kontakta Presskommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Presskontakt
  Presskontakt vid övriga frågor hänvisas till respektive räddningstjänstorganisation. Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund: 0322-61 60 00 Bohus räddningstjänstförbund: 0303-33 47 00 Södra Bohuhsläns räddningstjänstförbund: 010-471 44 00 Öckerö Räddningstjänst: 031-96 80 81
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera