Nyårsdygnet 2021

Report this content

Under nyårsdygnet har de ingående räddningstjänstförbunden inom VRR( RSG-AVRF-BORF-SBRF-Öckerö-Herrljunga- Norra Bohuslän) hanterat 45 händelser totalt.

Larm om en brand i en villa utanför Kungsbacka inkom till VRR strax innan midnatt. Inga människor kom till skada och branden släcktes av brandpersonal från tre brandstationer. Ett flertal mindre bränder i avfallscontainrar hanterades under natten i Göteborgsområdet. Ett 10-tal händelser kan ses som orsakade av fyrverkerier varav ett inkom från en skola i Göteborgsområdet. Övriga uppdrag var av mindre omfattning som inte krävde gemensamma åtgärder.

God samverkan har skett med övriga aktörer i samband med insatserna.

VRR ledningscentral önskar alla en god fortsättning på det nya året och tackar för gott samarbete med er alla under föregående år.

Bengt Holm
Vakthavande befäl VRR

Matilda Gustavsson
Regional Insatsledare VRR

Västra Räddningsregionen är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i väst kring ledning och genomförande av räddningsinsatser. Genom att samverka via ett gemensamt räddningsledningssystem ökar vi förmågan att genomföra omfattande, komplexa och samtidiga räddningsinsatser. De samverkande räddningstjänsterna är räddningstjänstförbunden i Alingsås-Vårgårda (AVRF), Bohus (BORF), Södra Bohuslän (SBRF) och Storgöteborg (RSG), samt räddningstjänsterna i Herrljunga, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Öckerö kommuner.

Prenumerera