Nyårsnatten för räddningstjänsterna i Göteborgsregionen

Report this content

Under nyårsnatten hanterade räddningstjänsterna i Göteborgsregionen ett 30-tal händelser vilket får betecknas som en relativt normal nyårsafton. Många av händelserna var orsakade av raketer och smällare. De flesta var relativt begränsade i omfattning och kunde snabbt hanteras men några händelser var av allvarligare karaktär och tog längre tid och fler resurser i anspråk. Bland de allvarligare händelserna kan nämnas skadegörelse och inkastade raketer mot en skola samt brand i en fritidsgård.

Vid några enstaka tillfällen har räddningstjänstpersonal fått raketer skjutna mot sig – detta är polisanmält. Inga personskador ska ha uppkommit.

Anders Lundblad

Stabschef
031 - 335 26 00

Prenumerera