Oljeutsläpp utanför Vinga

Report this content

Den 14 april inträffade ett oljeutsläpp utanför Vinga när ett ankrat fartyg skulle fylla på olja. Oljan rör sig norrut längs kusten.

Under natten till den 14 april släpptes en okänd mängd lågsvavlig bunkerolja ut i havet utanför Göteborg. Under torsdagskvällen upptäcktes mindre sjok med olja i flera vikar längs Öckerös västsida. Under skärtorsdagen påbörjades arbetet med att söka efter olja från Fotö i syd till Rörö i norr. Arbete för att hantera oljan pågår i samarbete mellan  Kustbevakningen, Öckerö kommun och räddningstjänsten med hjälp av sjöräddningssällskapet.

Räddningstjänsten Storgöteborg samverkar med övriga räddningstjänster inom Västra Räddningsregionen och med Kustbevakningen, Park och naturförvaltningen i Göteborgs Stad, Öckerö kommun och räddningstjänst samt bistår med bedömningsarbete. Vi har även styrkor ute i skärgården för att söka av övriga områden efter oljespill och vi följer utvecklingen noga.

Vi vet i dagsläget inte hur länge arbetet kommer att pågå.

//Janne Carlsson, Vakthavande befäl

För information om läget på Öckerö kontakta: Louise Nordenberg Cena, Kommunikatör Öckerö kommun
E-post: louise.cena@ockero.se, Telefon: 031-97 88 30

Mer information:
Nyhet från Kustbevakningen
Nyhet från Öckerö kommun

Information till allmänheten – så här kan du hjälpa till!

Västra Räddningsregionen är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i väst kring ledning och genomförande av räddningsinsatser. Genom att samverka via ett gemensamt räddningsledningssystem ökar vi förmågan att genomföra omfattande, komplexa och samtidiga räddningsinsatser. De samverkande räddningstjänsterna är räddningstjänstförbunden i Alingsås-Vårgårda (AVRF), Bohus (BORF), Södra Bohuslän (SBRF) och Storgöteborg (RSG), samt räddningstjänsterna i Herrljunga, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Öckerö kommuner.

Prenumerera