Olycka med tågvagnar lastade med farligt gods, Sävenäs rangerbangård

Olycka med tågvagnar lastade med farligt gods, Sävenäs rangerbangård.

Tid för larm

01 september kl 04:35

Plats

Sävenäs rangerbangård, Göteborg

Skador

Inga personskador rapporterade

Insatta resurser

Räddningstjänsten är på plats med 10st enheter samt 2st ledningsenheter ca 40 personer. Samverkan sker med Polis, ambulanssjukvård, trafikverket med flera.

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om en kollision inne på Sävenäs rangerbangård där 2st vagnar lastade med farligt gods skall vara inblandade. Den ena vagnen är eller har varit lastad med  med Etylenoxid och den andra med Vätepeoxid det är i läget oklart om mängder i vagnarna. 

Arbetet på plats har inriktats på att konstatera att inget läckage förekommer och förbereda för insats mot vagnarna. Ett riskområde på 600m gäller och järnvägstrafiken på stambanan är stoppad.

 

Meddelande kommer att uppdateras

Stabschef Hans Trengereid

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 350 är heltidsbrandmän och 160 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentral. Här får du information om insatser som hanteras av räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Telefonnumret gäller händelser i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv, Ale, Alingsås, Vårgårda och Öckerö.
  031-335 26 00
 • Presskommunikatör, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet eller organisation, kontakta Presskommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Presskontakt
  Presskontakt vid övriga frågor hänvisas till respektive räddningstjänstorganisation. Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund: 0322-61 60 00 Bohus räddningstjänstförbund: 0303-33 47 00 Södra Bohuhsläns räddningstjänstförbund: 010-471 44 00 Öckerö Räddningstjänst: 031-96 80 81
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera