Räddninginsatser under natten

Report this content

Räddningstjänsten har hanterat en insats vid Landvetterskolan där det brann i en fasad med spridning i byggnadskonstruktionen.

Dessutom har Räddningstjänsten i Alingsås bistått en brand i Borås under natten och morgonen.

RSG har hanterat en brand i fasad med spridning i byggnadskonstruktionen under natten. Larmet inkom vid 03 tiden på tisdagsmorgonen. Branden har troligen startat på utsidan med spridning i konstruktionen. Släckningsarbetet påbörjades inledningsvis dessutom vidtogs åtgärder för att förhindra vidare brand och rökspridning i skolan. Insatserna gav bra resultat och förhindrade ytterligare brandspridning i fastigheten.  Brand skadorna är begränsade i fastigheten, det har dock varit en del röksspridning initialt i byggnaden samt att vi under släckningsarbetet fick riva en del i konstruktionen. Resurserna på plats var ca 10 enheter inledningsvis samt specialenheter och ledningsfunktioner, totalt ca 35 räddningspersonal. Räddningstjänsten har succesivt avvecklat enheter under natten med trolig avslut av insatsen under tidig morgon. Under händelsen samverkade vi med kommun representanter och fastighetsägare samt polis och ambulans. Inga personskador har anmälts från händelsen. Orsaken till brandens uppkomst är än sålänge okänd. Enligt polis på plats kommer brandorsaken att utredas.

Dessutom bistår Alingsås räddningstjänst med en hävarenhet och samverkans befäl vid en brand i Borås. Händelsen är en brand i ett flerfamiljshus i Borås. Denna händelse hanteras av Räddningstjänsten i Södra Älvsborg.

Operativ stabschef/ Bosse Andersson

Prenumerera