Räddningstjänsten Storgöteborg är på plats i Dotetorp i Kungsbacka kommun

Report this content

Vi är på plats i Dotetorp utanför Åsa i Kungsbacka kommun.

Under måndagen den 1 november körde en sopbil i diket och är fortfarande kvar på platsen. Sopbilen drivs på gas och i samband med händelsen rämnade en av gasflaskorna och tömdes på gas. Det finns ytterligare gasflaskor under bilen som kan vara skadade, vilket medför att det inte går att bärga sopbilen på ett säkert sätt.

Räddningstjänsten Storgöteborg är på plats med personal från Lindome brandstation och ledningsfunktioner.

- Vi har tagit hjälp av Polisens nationella bombskydd för att undersöka och oskadliggöra gasflaskorna. Arbetet måste ske på ett kontrollerat och säkert sätt vilket gör att det i nuläget är svårt att bedöma hur lång tid arbetet kommer att pågå, säger Jan Carlsson, vakthavande befäl på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Olycksplatsen ligger långt ifrån bebyggelse vilket gör att samhällspåverkan är minimal.

För mer information 031-335 26 00

Prenumerera