Räddningstjänsten Storgöteborg planerar för uthållighet

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) jobbar för fullt för att kunna hålla nödvändig beredskap även vid större personalbortfall. Precis som övriga samhällsviktiga funktioner planerar RSG nu för att klara sitt räddningstjänstuppdrag även när stora delar av personalen är sjuka.

- Vi har, under omständigheterna, kontroll över läget. Vi hoppas att situationen förändras till det bättre, men givetvis planerar vi för hur vi ska jobba under en lång tid framöver. Vi ställer om i hela verksamheten så att vi kan prioritera de mest kritiska räddningstjänstuppdragen.

I RSG:s beredskapsplanering utgår man från de prognoser som MSB tagit fram, att samhällsviktiga verksamheter behöver vara beredda på att jobba även om halva personalstyrkan kan vara frånvarande en tid.

- Det finns ingen anledning för allmänheten att känna oro. Men det är klart att detta är ett svårt läge för hela samhället, inklusive oss. Som blåljusorganisation är vi dock vana vid att ställa om verksamheten vid ändrade riskbilder, säger Lars Klevensparr.

 

Presskommunikatör, Anna Dyne
031-335 27 58
anna.dyne@rsgbg.se

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 350 är heltidsbrandmän och 160 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentral. Här får du information om insatser som hanteras av räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Telefonnumret gäller händelser i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv, Ale, Alingsås, Vårgårda och Öckerö.
  031-335 26 00
 • Presskommunikatör, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet eller organisation, kontakta Presskommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Presskontakt
  Presskontakt vid övriga frågor hänvisas till respektive räddningstjänstorganisation. Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund: 0322-61 60 00 Bohus räddningstjänstförbund: 0303-33 47 00 Södra Bohuhsläns räddningstjänstförbund: 010-471 44 00 Öckerö Räddningstjänst: 031-96 80 81
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera

Media

Media