Räddningstjänsten Storgöteborgs räddningsinsatser påverkas ej av Tele2:s driftsstörning – utryckning fungerar som vanligt

Just nu pågår en driftstörning hos Tele2 som innebär svårigheter för Tele2:s kunder att ringa 112. Räddningstjänsten kan dock ta emot de samtal som förmedlas via SOS och kan hjälpa behövande som vanligt.

Tele2 uppmanar den som har problem med att ringa 112 att ta ut SIM-kortet ur mobiltelefonen och ringa nödnumret 112 utan SIM-kort.

Räddningstjänsten Storgöteborgs växel samt vissa enskilda nummer har delvis varit påverkade av driftstörningarna. Kommunikationen fungerar dock just nu normalt, så också med samverkande parter (polis, länsstyrelsen, m fl).

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera