Restaurangbåt vid Kungsportsbron tar in vatten

Report this content

Räddningstjänsten Storgöteborg är på plats vid en restaurangbåt som ligger vid Kungsportsbron i centrala Göteborg. Båten har tagit in stora mängder vatten och har delvis sjunkit och står nu på botten. Arbete sker på plats med att pumpa ur vattnet ur båten. Räddningstjänsten har lagt ut länsor runt båten för att samla upp eventuella läckage och har även spärrat av delar av kajen invid båten. Parallellt pågår arbete för att säkerställa så att kajen inte är påverkad. Räddningstjänsten samverkar med Göteborgs Stad och som läget ser ut nu kommer räddningstjänsten att inom kort lämna platsen.

Madelein Nilsson

Stabschef

Prenumerera