RSG åker på fullt utvecklad villabrand Brännö

RSG larmade vid ca 9.30 på förmiddagen flera räddningsenheter till Brännö på grund av brand i en större villa.

Vid framkomst av först anlända styrkor kom rapporter om att det var en fullt utvecklad brand i bostadshuset, inledningsvis fanns det även rapporter om att det fanns gasflaskor i byggnaden. På grund av branden intensitet och hotbilden befaras det att bli en totalskada av byggnaden. RSG hade ca 35 släckningspersonal inklusive insatsledning på plats. Vi kommer troligen inom kort att dra ner på resurserna på plats för att fortsätta eftersläckningsarbete och efterbevakning. Prognosen är att fortsätta  med detta arbete stora delar av dagen. Inga personskador har rapporterats i denna händelse.

Operativ stabschef Bosse Andersson

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera