Så här mycket handsprit får du förvara

Med coronapandemin har handspriten blivit en eftertraktad vara. Den förekommer i både hem, vid olika verksamheter och på arbetsplatser. Men alkoholen i handsprit och alkogel gör att den är mycket brandfarlig och hanteringen kan innebär en risk för brand om den inte hanteras rätt.

Beroende på hur mycket handsprit du förvarar så kan du omfattas av tillståndsplikt, detta regleras enligt lagen om hantering av brandfarliga och explosiva varor.

- Även typ av verksamhet påverkar om du behöver söka tillstånd, säger Patrik Midenborn, enhetschef för Brandfarligt och explosivt på Räddningstjänsten Storgöteborg, RSG.

Enheten för brandfarligt och explosivt får mycket frågor från både privatpersoner och verksamheter som undrar hur de ska agera.

- Som privatperson ska du söka tillstånd om du innehar över 100 liter brandfarlig vätska. För yrkesmässiga handlar det om mellan 100–3000 liter beroende på vilken verksamhet man bedriver samt var man förvarar vätskan, säger Patrik Midenborn.

På RSG:s hemsida www.rsgbg.se kan du se om du behöver söka tillstånd för hantering av handsprit:

 • Yrkesmässig i publik verksamhet måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 100 liter.
 • Yrkesmässig i icke publik verksamhet, inomhus, måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 500 liter.
 • Yrkesmässig i icke publik verksamhet, utomhus, måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 3000 liter.
 • Icke yrkesmässig hantering, du som privatperson, måste söka tillstånd om din hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 grader C, överstiger 100 liter.

Förtydligande av begrepp:

Yrkesmässig. Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer. Dit allmänheten normalt har tillträde.
Yrkesmässig, icke publik. Dit allmänhet inte har tillträde till.
Inomhus. Utrymmen där man kan gå in räknas i de flesta fall som inomhus (såvida de inte utgör en öppen byggnad)

För mer information kontakta Robert Persson
Tfn
031-335 28 06

Taggar:

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 350 är heltidsbrandmän och 160 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentral. Här får du information om insatser som hanteras av räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Telefonnumret gäller händelser i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv, Ale, Alingsås, Vårgårda och Öckerö.
  031-335 26 00
 • Presskommunikatör, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet eller organisation, kontakta Presskommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Presskontakt
  Presskontakt vid övriga frågor hänvisas till respektive räddningstjänstorganisation. Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund: 0322-61 60 00 Bohus räddningstjänstförbund: 0303-33 47 00 Södra Bohuhsläns räddningstjänstförbund: 010-471 44 00 Öckerö Räddningstjänst: 031-96 80 81
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera