Skogsbrand Svartedalens natureservat Stenungsund

Räddningstjänsten i Stenungssund larmades kl 08:45 till en skogsbrand i Svartedalens naturreservat intill sjön Stora Holmevattnet.

Området ligger väldigt otillgängligt och svåråtkomligt. Räddningstjänsten skickade initialt räddningsenheter från Stenungssund och Lilla Edet. Vid framkomst begärdes även förstärkningar från fler enheter samt begäran om helikopterassistans från de nationella resurserna. Totalt fem enheter inklusive ledningsresurser.

Brandfronten är ca 300 meter bred. I nuläget är resurserna på plats och släckning pågår med minskad risk för spridning. Inga hus eller fastigheter är i nuläget hotade. Prognosen av släckningsarbetet är hela kvällen och troligen även under natten till fredag.

Stabschef Bosse Andersson RSG

Prenumerera