Sökinsats runt Älvsborgs fästning

Report this content

RSG bistår en sökinsats efter ett förmodat drunkningslarm runt Älvsborgs fästning. Larmet kom in strax före niotiden på lördagsmorgonen. En fritidsbåt med motor igång har lokaliserats och omhändertagits av båtar på plats, sökning efter eventuella försvunna personer pågår i området.

Räddningstjänsten deltar med 4 enheter samt ledningsfunktioner. Ingående enheter är räddningsdykning samt räddningsbåtar och UAS-funktion. Samverkan på platsen sker med JRCC, Hamnen samt polis och ambulans. Prognosen är just nu oklar.

Operativ stabschef Bosse Andersson

Prenumerera