Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2018

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) gör varje år en rapport för att sammanställa uppgifter om förbundets utryckande verksamhet med hjälp av dokumentation från genomförda räddningsuppdrag. Detta för att värdera och analysera statistik och ge en bild av olycksrisker inom RSG, samt visa på trender och tendenser.

Räddningstjänsten Storgöteborg genomförde totalt 9 315 räddningsuppdrag under 2018, detta är betydligt fler än något tidigare år. 

- Det har bland annat inträffat fler bränder utomhus jämfört med medelvärdet. Det högre antalet är framförallt kopplat till den varma våren och sommaren 2018. Av samma anledning syns även en ökning av antalet drunkningstillbud jämfört med medelvärdet. Även antalet IVPA-uppdrag (i väntan på ambulans) och annan hjälp till ambulans har ökat betydligt under 2018, säger olycksutredare Tove Nyth.

Under 2018 inträffade det 545 bränder i bostadshus, vilket innebär två tredjedelar av alla byggnadsbränder. Sedan 2016 är antalet relativt konstant. Inom RSG:s område omkom 2018 fyra personer vid fyra olika bränder. Alla inträffade i lägenheter i flerbostadshus. 2017 omkom sju personer i samband med bränder. I år har antalet bränder i och omkring skolor, förskolor och fritidsgårdar minskat ytterligare jämfört med 2017 och ligger nu på samma nivå som för fyra år sedan.

Statistik över genomförda räddningsuppdrag 2018 inkl bilagor

Presskontakt Anna Dyne 031-3352758

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se