Terrängbrand i Olofstorp

Report this content

Räddningstjänsten i Storgöteborg är på plats söder om Olofstorp där en terrängbarnd brutit ut strax efter klockan 13. Omfattningen av branden är fortfarande oklar, personal från fyra brandstationer är  på plats, totalt ungefär 30 personer samt ledningspersonal. I nuläget försöker vi med hjälp av en drönare få en bättre överblick över brandområdet. Vi återkommer med utförligare information när vi har en tydligare lägesbild.

Anders Gärdhagen
Stabschef

031 - 335 26 00

Prenumerera