Uppdatering: Brand i industri, Stenungsund

Report this content

Branden på en industri i Stenungsund är nu släckt och det viktiga meddelandet till allmänheten som tidigare utfärdades är återkallat. Ett antal enheter kommer att stanna kvar på platsen ytterligare en tid för kontroll och stöd till industrin. Räddningstjänsten har totalt haft ett 20-tal enheter på plats under kvällen och natten. Arbetet har bedrivits i ett tätt samarbete med industrins egen personal och flera andra aktörer. Det kommer fortsatt att ske en kontrollerad avfackling från industrin vilket sannolikt kommer att generera en fortsatt rökutveckling.

Frågor kring orsak till händelsen och avfackling hänvisas till Borealis

Anders Lundblad

Stabschef

Prenumerera