Uppdatering angående industribranden i Bergsjön

Report this content

Det brinner fortfarande och släckningsarbetet pågår. Räddningstjänsten Storgöteborg är kvar på platsen med 8 enheter samt ledningsenheter. Ca 30 räddningspersonal jobbar nu med branden.

Det finns just nu ingen spridningsrisk till kringliggande fastigheter. Det befaras finnas gasflaskor i byggnaden, vilket försvårar släckningsarbetet. Branden har spridit sig i hela fastigheten som befaras bli totalskadad. Det finns i nuläget inga rapporter om personskador.

Räddningstjänsten kommer troligen att vara kvar hela natten för släckning och skadebegränsande arbete.

Rök från branden sprider sig i syd/sydvästlig riktning.

Röklukten kan upplevas obehaglig, bor man i direkt brandrök så stäng fönster och ventilation.

Operativ stabschef Bosse Andersson

Prenumerera