Uppdatering brand i byggnad på Exportgatan i Göteborg

Räddningstjänsten avslutar sitt arbete på Exportgatan kl 17, arbetet fortsätter med andra aktörer så som ägare och hyresgäster.

Räddningstjänsten avslutar nu sitt arbete på Exportgatan i Göteborg, arbetet fortskrider med andra aktörer, ägare och hyresgäster,det kommer att ryka från delar av byggnaden där vi p.g.a rasrisk inte kunnat gå in, platsen kommer att vara bevakad och avspärrad tills polisen gjort sin tekniska undersökning

Stabschef Thomas Andersson

Prenumerera