Uppdatering Brand i industri, Järnmalmsgatan

Report this content

Räddningstjänsten arbetar  för närvarande med en kraftig brand i en industrilokal på Järnmalmsgatan 5. Branden är för närvarande kraftig och rökutvecklingen är stor. Ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” har skickats ut till mobilabonnenter i ett området nordväst om branden, med uppmaning att stänga fönster och ventilation. Rökutveckling beräknas pågå under ytterligare flera timmar in på lördagsmorgonen.

I brandbyggnaden förvaras bland annat brandfarlig vätska i större mängder, vilket bidrar till ett kraftigt brandförlopp. Branden är för kraftig för att släcka med vatten och Räddningsledaren har beslutat att inte använda släckskum för att undvika en miljöskada. Röken kommer därför att vara kraftig under flera timmar framöver.  

Stabschef

Anders Lundblad

Prenumerera