Uppdatering Brand i tankbil E6 i höjd med Torpasjön

Report this content

Insatsen avslutades för räddningstjänstens del vid 13-tiden. Trafikverket har tagit över ärendet och arbetet som återstår är sanering av vägbanan.

Bo Johansson

Stabschef

Prenumerera