Uppdatering brand Ringön

Report this content

Räddningstjänsten arbetar fortfarande på brandplatsen, samverkan pågår med fastighetsägare samt bistående organisationer. Det brinner fortfarande i byggnaden med rökspridning i området. Varningsmeddelandet kommer att kvarstå ytterligare tills dess att rökspridningen minskar. Troligen kommer det att kännas röklukt över stora delar av Hisingen, om man känner obehag eller påverkan av röken bör man förflytta sig från området eller hålla sig inomhus och stänga fönster och ventilation. Vid svårare symptom bör man konsultera sjukvården. Vissa områden kring byggnaden kommer att hållas avstängda pga räddningsarbetet.  Inriktningen är just nu att förhindra ytterligare spridning av branden. Det finns en hel del brännbara vätskor samt annat brännbart i byggnaden som fortfarande brinner med växlande intensitet. fastigheten kommer bli totalskadad. Räddningstjänstens prognos är att vi kommer att vara kvar på platsen hela dagen samt även under natten, dock med eventuellt minskade styrkor beroende på utvecklingen. Inga personer har rapporterats skadade under insatsen. Räddningstjänsten har just nu flera enheter samt ledningsfunktioner kvar på platsen. 

Bosse Andersson operativ stabschef

Prenumerera