Uppdatering brand Ringön

Report this content

Räddningstjänsten är fortfarande på plats för släckningsarbete. Byggnaden är till stora delar inrasad och vi har uppblossande bränder från kvarvarande ännu inte antända vätskor och annat brännbart material inom byggnadskonstruktionen. Vinden kantrar och växlar i området och just nu har vi även rökspridning över älven mot Gullbergsvass och Redbergsplatsen. Röklukt kan kännas runt kring olycksplatsen beroende på hur vindriktningen ligger för tillfället, detta kan växla tills dess att branden dämpats tillräckligt mycket.

VMA meddelande kommer att kvarligga ännu ett tag tills dess att intensiteten i rökutvecklingen och spridningen minskar.Fortfarande gäller att undvika röken om man upplever obehag, vid större besvär kontakta sjukvården.

Räddningstjänsten prognos är att vara kvar på platsen tills imorgon.

Operativ stabschef/Bosse Andersson

Prenumerera