Uppdatering kl 14.30  Olyckan Sävenäs rangerbangård

Report this content

Det avspärrade området på rangerbangården har minskats till 100 meter. Den tidigare avspärrningen om 600 meter är därmed hävd.

Räddningstjänsten Storgöteborg, tillsammans med Trafikverket och inkallade experter planerar för att säkra situationen med de skadade vagnar som kolliderat.

Räddningstjänsten finns på plats för att förberedda åtgärder och metoder för att minska riskerna om något läckage skulle inträffa vid lossgörning och flyttning.

Detta moment är kritiskt och riskfyllt. Det förberedande arbetet har hög säkerhetsnivå där analyser och planering tar tid. Målet är att inte skapa ytterligare kritisk nivå eller orsaka läcka.

Skulle detta ske kan avspärrningarna utökas igen under det fortsatta arbetet.

Meddelande kommer att uppdateras

Infosektionen Martin Berndtsson

031- 335 26 29

Prenumerera