Uppdatering kl 8.30 Olycka Sävenäs rangerbangård

Report this content

Räddningstjänsten är på plats med 10 enheter samt två ledningsenheter ca 40 personer. Samverkan sker med Polis, ambulanssjukvård, trafikverket med flera.
 

I samband med rangering på Sävenäs rangerbangård har ett par vagnar med farligt gods kolliderat. Larmet inkom kl 04:35 och räddningstjänsten larmade omedelbart ut styrkor från flera brandstationer enligt en fastställd larmplan.

Den ena vagnen är eller har varit lastad med Etylenoxid och den andra med Väteperoxid. Det är i läget oklart om vilka mängder som finns eller har funnits i vagnarna. 

En av vagnarna har fått skador i ena gaveln men något läckage har inte upptäckts. Arbetet på plats har inriktats på att säkerställa så att inget läckage förekommer samt förbereda för en eventuell insats.

Ett initialt riskområde på 600 meter gäller och järnvägstrafiken på stambanan är tills vidare stoppad. En del närliggande verksamheter och objekt inom detta område har utrymts.

Inga personskador rapporterade

Meddelande kommer att uppdateras

Infosektionen Martin Berndtsson

031- 335 26 29

Prenumerera