Utrymningstävling för förskolebarn

Förskolebarn i Göteborgs kommun har bjudits in till en tävling där temat är utrymning, hur man på ett lugnt och säkert sätt tar sig ut från förskolan om det börjar brinna. Det är Förskoleförvaltningen och Räddningstjänsten Storgöteborg som tillsammans anordnar tävlingen.

Syftet med tema utrymning är att barn och personal på ett kreativt sätt tillsammans får utforska ämnet utrymning från respektive förskola. Förhoppningen är att detta ska leda till större kunskap i ämnet främst hos barnen.

-Vid händelse av brand på en förskola är det viktig att både barn och personal vet vad som ska göras och att utrymningen både går lugnt och säkert till. Tävlingen är ett sätt att prata och diskutera med barnen vad som händer om det skulle börja brinna i deras förskola, säger Morgan Grundén enhetschef på brand- och säkerhetsutbildningar på Räddningstjänsten Storgöteborg.

I tävlingen är allt tillåtet, det är bara fantasin som sätter gränser i hur skapandet kan gå till. Rita, måla, ta en bild, göra en film, eller bygga, alla bidrag är välkomna. De deltagande förskolorna får ett pris i form av en serietidning om brandkunskap och klistermärken med det viktiga budskapet; rädda, varna, larma släck!

Den förskolan som vinner får besök av brandmän och en brandbil från närliggande brandstation. Direktörerna Elisabet Nord, Förskoleförvaltningen och Lars Klevensparr, Räddningtjänsten Storgöteborg är med på förskolan för att dela ut diplom och träffa barnen.

Prisutdelningen kommer att ske på förmiddagen den 23 november.

Tävlingen i Göteborgs kommun berör ca 25 000 barn samt ca 6000 kommunala medarbetare på 400 kommunala förskolor. Sista datum för att skicka in bidrag är 30 oktober.

För mer information kontakta Morgan Grundén 031-335 26 85

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 840 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 350 är heltidsbrandmän och 160 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentral. Här får du information om insatser som hanteras av räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter. Telefonnumret gäller händelser i följande kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda, Lerum, Tjörn, Stenungsund, Lilla Edet, Kungälv, Ale, Alingsås, Vårgårda och Öckerö.
  031-335 26 00
 • Presskommunikatör, Anna Dyne
  Frågor från media på dagtid, som rör Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet eller organisation, kontakta Presskommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Presskontakt
  Presskontakt vid övriga frågor hänvisas till respektive räddningstjänstorganisation. Alingsås Vårgårda räddningstjänstförbund: 0322-61 60 00 Bohus räddningstjänstförbund: 0303-33 47 00 Södra Bohuhsläns räddningstjänstförbund: 010-471 44 00 Öckerö Räddningstjänst: 031-96 80 81
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera