Utrymningstävling för förskolebarn

Report this content

Förskolebarn i Göteborgs kommun har bjudits in till en tävling där temat är utrymning, hur man på ett lugnt och säkert sätt tar sig ut från förskolan om det börjar brinna. Det är Förskoleförvaltningen och Räddningstjänsten Storgöteborg som tillsammans anordnar tävlingen.

Syftet med tema utrymning är att barn och personal på ett kreativt sätt tillsammans får utforska ämnet utrymning från respektive förskola. Förhoppningen är att detta ska leda till större kunskap i ämnet främst hos barnen.

-Vid händelse av brand på en förskola är det viktig att både barn och personal vet vad som ska göras och att utrymningen både går lugnt och säkert till. Tävlingen är ett sätt att prata och diskutera med barnen vad som händer om det skulle börja brinna i deras förskola, säger Morgan Grundén enhetschef på brand- och säkerhetsutbildningar på Räddningstjänsten Storgöteborg.

I tävlingen är allt tillåtet, det är bara fantasin som sätter gränser i hur skapandet kan gå till. Rita, måla, ta en bild, göra en film, eller bygga, alla bidrag är välkomna. De deltagande förskolorna får ett pris i form av en serietidning om brandkunskap och klistermärken med det viktiga budskapet; rädda, varna, larma släck!

Den förskolan som vinner får besök av brandmän och en brandbil från närliggande brandstation. Direktörerna Elisabet Nord, Förskoleförvaltningen och Lars Klevensparr, Räddningtjänsten Storgöteborg är med på förskolan för att dela ut diplom och träffa barnen.

Prisutdelningen kommer att ske på förmiddagen den 23 november.

Tävlingen i Göteborgs kommun berör ca 25 000 barn samt ca 6000 kommunala medarbetare på 400 kommunala förskolor. Sista datum för att skicka in bidrag är 30 oktober.

För mer information kontakta Morgan Grundén 031-335 26 85

Prenumerera