Utsläpp Älvsborgshamnen

Report this content

Räddningstjänsten i Stor Göteborg larmades vid 10 tiden på förmiddagen till ett förmodat utsläpp av farligt ämne från en container inne i Älvsborgshamnen. Initialt larmades 3 stationer, varav en special enhet för kemskydds arbete, samt ledningsfunktioner. Totalt ca 25 räddningspersonal. Under arbetet avspärrades ett område på ca 100 m från containern. Efterhand kunde det konstateras att det inte var något utsläpp av ämne och att man kunde stänga en ventil som pyste pga övertryck i behållaren som var tom. Insatsen är nu avslutad och inga personskador är rapporterade.

RSG stabschef Bosse Andersson.

Prenumerera