Utsläpp skumvätska Kålltorp

Report this content

Vid lastning och förflyttning av en skumtank från räddningstjänstens verkstad i kålltorp orsakades ett utsläpp av skumvätska på vägbanor längs Torpagatan och Munkebäcks alle. Händelsen orsakar trafikproblem i samband med avstängningar och saneringsåtgärder i området.

Vid ca 11 tiden i morse skulle en skum/vatten tank förflyttas av räddningstjänstens personal efter att den reparerats av räddningstjänstens verkstads enhet. I samband med lastning till lastväxlare sker då ett läckage troligen pga en skadad rörledning. Detta uppmärksammas inte omedelbart av personalen . Enheten kör ut längs Torpagatan och ner till Munkebäcks motet då de upptäcker läckaget, de vänder då och kör tillbaka till verkstaden.  Under tiden läcker större delen av skumvätskan ut på vägbanan ( ca 800 l).

Nu pågår saneringsarbete på platsen och delar av den drabbade vägbanan är avstängd under detta arbete. Nuvarande prognos är att arbetet kommer att pågå under hela eftermiddagen. Räddningstjänsten samverka med GBG miljökontor samt med polis och sanerings entrepenörer och väghållare på platsen. Den läckta skumvätskan är en modernare typ av skumvätska som inte innehåller fluortensider (PFOS), denna typ av skumvätska är biolgiskt nedbrytbar. Vid eventuellt stänk på bilar eller annat material kan det spolas bort med vatten. Vi kommer att samla upp så mycket som möjligt av skumvätskan för att därefter låta miljösanerings företag hantera förvaring/destruktion.

Operativ stabschef/Bosse Andersson

Prenumerera