Västra Räddningsregionen - nytt namn på utökat samarbete mellan räddningstjänster

Report this content

Måndagen den 18 oktober tar det tidigare samarbetet mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen nästa steg – fler räddningstjänster tillkommer och samarbetet får ett nytt namn, Västra Räddningsregionen. Ett större samarbete möjliggör en mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

- En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att över gränserna använda alla resurser som finns och kunna genomföra omfattande, komplexa och samtidiga räddningsinsatser, säger Daniel Gillesén, projektledare för samarbetet.

Sedan den 1 oktober 2019 samarbetar fem räddningstjänster utifrån en gemensam över­gripande ledning av räddningstjänstverksamheterna. Utlarmning och ledning sker från ledningscentralen på Gårda brandstation i Göteborg för att alla resurserna ska nyttjas snabbt och effektivt. De fem räddningstjänsterna som ingår är; Alingsås Vårgårda Räddnings­tjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Stor­göteborg, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och Öckerö Räddnings­tjänst.

Nu växer samarbetet
Den 5 oktober 2021, tillkom Herrljunga räddningstjänst. Den 1 december tillkommer även räddnings­tjänsterna Strömstad, Tanum och Sotenäs.

Nytt namn
Den 18 oktober byter samarbetet namn till Västra Räddningsregionen. Samtliga räddnings­tjänster i Västra Räddningsregionen är fortfarande egna organisationer som behåller sina namn, sin identitet och eget myndighetsansvar. Det är själva styrningen av pågående räddningsinsatser och beredskap genom en övergripande ledning som via avtal samlas under namnet Västra Räddningsregionen.

Halland, Båstad och Södra Älvsborg står på tur
I höst startar också en utredning tillsammans med räddningstjänsterna i Halland, Båstad och Södra Älvsborg om förutsättningar för ytterligare samarbete. Samarbetet spänner då över en stor del av regionen – från Strömstad i norr till Båstad i söder, men för invånarna fungerar det på samma sätt som tidigare.

- För personer som befinner sig i de samarbetande kommunerna och ringer nödnumret 112 märks inte detta på annat sätt än att samtalet också samtidigt hanteras av operatörer från Västra Räddningsregionen, så att rätt resurser kan larmas och att hjälp i vissa fall kan påskyndas, säger Daniel Gillesén.

Samarbetet innebär också att det blir lättare att samverka med regionala aktörer såsom andra blåljusorganisationer, Länsstyrelsen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Försvarsmakten med flera.

För mer information: https://www.rsgbg.se/om-oss/vastra-raddningsregionen/

Presskontakt: Anna Dyne 031-335 2758

Västra Räddningsregionen är ett samarbete mellan räddningstjänsterna i väst kring ledning och genomförande av räddningsinsatser. Genom att samverka via ett gemensamt räddningsledningssystem ökar vi förmågan att genomföra omfattande, komplexa och samtidiga räddningsinsatser. De samverkande räddningstjänsterna är Alingsås-Vårgårda Räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg, Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund samt räddningstjänsterna i Herrljunga, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Öckerö kommuner.

Prenumerera