Villabrand, Eskilsby

Räddningstjänsten Storgöteborg larmades klockan 1620 till en villabrand i Eskilby, Härryda kommun.

Vid framkomst var villan helt övertänd och räddningstjänsten inriktar sig på att skydda intilliggande byggnader. Ett antal gasflaskor har exploderat i den brinnande villan. Ett säkerhetsavstånd har upprättats och boende i kringliggande byggnader har evakuerats. Räddningstjänsten är på plats med 7 enheter och cirka 20 personer. Insatsen kommer sannolikt att pågå med nuvarande numerär ytterligare några timmar och därefter någon form av bevakning. En person är avförd till sjukhus med ambulans.

 Stabschef Anders Lundblad

Om oss

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900, varav 400 är heltidsbrandmän och 150 RiB (Räddningspersonal i beredskap)

Kontakt

 • Presskontakt, Anna Dyne
  Frågor från media som rör vår verksamhet eller organisation, kontakta Kommunikatör Anna Dyne
  031-335 27 58
 • Operativa händelser
  Pressfrågor under pågående räddningsinsats hanteras av vår Larm och ledningscentralen. Här får du information om insatser inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område. Om ingen svarar pågår insatsledning – vänligen prova igen efter några minuter.
  031-335 26 00
 • Räddningstjänsten Storgöteborg
  Box 5204 402 24 Göteborg Besöksadress Gårda brandstation, Åvägen 2
  031-335 26 00
  http://www.rsgbg.se

Prenumerera