Dela

Om oss

Railcare ska vara ledande specialist inom järnvägsbranschen och utveckla nya lösningar på gamla problem. Vi ska leverera effektiva entreprenader och transporter i främst Skandinavien.

Citat

Vi har valt att avsluta Håkan Petterssons anställning med omedelbar verkan på grund av hans senaste veckors aktieförsäljningar som har påverkat bolaget negativt. Aktieförsäljningarna har inte gått emot svensk lag, men Railcare stödjer inte dessa försäljningar då de har gått emot interna rekommendationer”
Daniel Öholm, VD
Mikael har gedigen erfarenhet av bland annat IFRS samt den kunskap och den kompetens som vi behöver inför vårt listbyte till Nasdaq. Tack vare Mikaels bakgrund kommer vi tillsammans kunna skapa en stark ekonomifunktion på Railcare som kommer att arbeta med de, för oss, nya regelverken samt framtida projekt. Jag är glad att vi har anställt Mikael och jag vill välkomna honom till Railcare
Daniel Öholm, VD
Rekryteringen av Sofie Dåversjö är en naturlig del av vår process mot listbytet hos Nasdaq Stockholm och den nytillsatta tjänsten inom Investor Relations matchar väl bolagets tillväxtfas. Sofie har den erfarenhet och den kompetens som krävs för att vi på ett bra sätt ska kunna arbeta med de, för oss, nya regelverk som förväntas vid listbytet samt andra kommunikationsfrågor som kommer uppkomma i framtiden.
Daniel Öholm, VD
Håkan Petterson har efter nio år i företaget nu önskat att gå vidare. Han har valt att fortsätta sin karriär utanför bolaget. Jag är mycket tacksam för de år vi arbetat ihop. Håkan har en gedigen erfarenhet och han är en mycket uppskattad och respekterad kollega inom Railcare. Håkan kommer att fortsätta sitt arbete som CFO till dess att vi har rekryterat en ersättare, vilket är mycket uppskattat med tanke på den pågående process som vi är i idag. Jag önskar honom all lycka i framtiden.
Daniel Öholm, VD
¬Det känns mycket bra att vi har fått in den här ordern, det innebär att vi kan optimera beläggningen för våra maskiner i utlandsverksamheten.
Daniel Öholm, VD
-Ordern innebär att vi bryter ny mark. Den finska spårvidden har tidigare varit en barriär, men i och med att vi nu anpassar en maskin specifikt för den finska järnvägen så är det hindret borta. Med vår unika lösning, att gräva med vakuum i spåret, så är vår förhoppning att det kommer att bli mer jobb i Finland efter detta.
Daniel Öholm, VD

Prenumerera