Certifiering förbättrar vägsäkerheten

Report this content

Kallare vintrar, användning av dubbdäck och vinterunderhåll gör att det ställs andra krav på vägmarkeringsmaterial i de nordiska länderna än i övriga EU. För att förbättra säkerheten på vägarna har trafikverken i Sverige, Norge, Danmark och på Island gått samman och etablerat ett certifieringssystem anpassat för vårt nordiska klimat. De officiella godkännandena hanteras av Ramboll och VTI, Statens Väg- och transportinstitut, via den samägda organisationen NordicCert.

Vgmarkering

– Vi är stolta över att vara utvalda som certifierare och ser det som ett kvitto på vår unika kompetens. Det är ett riktigt prestigeuppdrag och oerhört intressant för oss, säger Peter Ekdahl, affärsområdeschef för Road Survey Technology (RST) på Ramboll.

Beslutet att inrätta en certifiering togs 2014. Sedan dess har systemet successivt introducerats i de nordiska länderna. I Sverige börjar vi certifiera vägmarkeringsmaterial i år.  

– Vi har kring 530 material på provfält i Norge, Sverige och Danmark. Island kom med i systemet i år. Vi har även i uppdrag att kontrollera i fält att entreprenörerna verkligen använder certifierade material, säger Trond Cato Johansen, projektledare på Ramboll och chef för NordicCert.

NordicCert är måna om att certifieringen ska vara grundlig, öppen och fullt dokumenterad. 

– Vi har med tillverkare från hela Europa, som i regel också är med i andra länders certifieringssystem. De återkopplingar vi får på vårt system är mycket positiva och det anses vara professionellt och öppet, säger Trond Cato Johansen. 

Klassificeringen har gett högre trafiksäkerhet
Etableringen av en nordisk klassificering har gett resultat. Kvaliteten på de material som används har förbättrats markant sedan 2015 och satsningen har gett positiva sidoeffekter. 

– För att ett material ska bli certifierat i en hög P-klass måste det klara höga tekniska funktionskrav under en lång period med tung trafikbelastning. De första åren blev få material godkända, men tillverkarna har satsat på produktutveckling och återkommer nu med allt mer högklassiga material. Detta är mycket viktigt för den allmänna trafiksäkerheten. Förutom att vi får bättre kvalitet på vägen ser vi att hela branschen, inklusive trafikverken, får en förbättrad kompetensnivå, säger Trond Cato Johansen.


Läs mer: nordiccert.com

                                 
 

Presskontakt: Boel Bengtsson, PR-ansvarig

+46 76 125 72 87, boel.bengtsson@ramboll.se

Om Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi kallar det Engineering for life. Ramboll är en samhällsrådgivare som designar framtidens städer och samhällen. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. 

Ramboll har 15.500 experter i 35 länder, 2.000 av dessa arbetar i Sverige.

ramboll.se

Prenumerera

Media

Media